Biografi    Kunstneren    Muséer    Litteratur    Nyheter    Lenker    


USA:

 
 
Museet eier 5 blad av serien De svabiske hellige tre konger (1922)
 
 
Museet eier bl.a tre tidligere selvportretter:
Selvportrett med sigar (ca 1920),
Selvportrett med hatt 1923-1924),
Selvportrett , profil til høyre (1932),
Parkett (1930),
To kvinner fra St.Pauli (1931),
Barmbek, Elbbro III,
Elbsteg og Rödingsmarkt
fra Hamburgs Broer (1932),
Bäume am Berg, Marker og Tre fra serien Sne (1933-1934).
 
 
Blå pike fra Rytter-serien (1937) og
Biskop1949).
 
 
Museet eier bl.a. to av Neschs hovedverk:
Det seksdelte Sildefiske (1938) og
det tredelte Teater i Alta (1947-1948).
Også de ni platene til det siste metalltrykket finnes i museet, som for øvrig har Frøken K (1926),

Frihavnbro I
(1932),
Daustille(1937) og
Slangeeter(1966).
 
 
Selvportrett med skissebok (1931),
Hochbahnbrücke (1932),
Skaugum og Sol fra serien Sne (1933-1934),
Lofotenåttringer i storm (1936).

Fra etterkrigstidens metalltrykk finnes
Gul blomst (1953),
Sort dame (1953),
Maske (1953-1954),
Gardeoffiser (1954),
Naboer II (1956) og
Slangetemmer (1957).
 
 
Rekonvalesent (Fargeradering, 1930),
Fjord fra serien Sne (1933-1934),
Fiskerhavn fra Lofoten (1936),
Dans (1955).
 
(Rosenwald Collection)
 
The Pharaoh’s baker  (1956)
 
 
Museet eier det firedelte metalltrykket Gud Fader (1941)

Ansvarlig for siden : &