Biografi    Kunstneren    Muséer    Litteratur    Nyheter    Lenker    

Skogkledd høyde
Skogkledd høyde
1913
710x560
Foto: Jacques Lathion, Nasjonalgalleriet Oslo

“Sverdmøllen” og dammen i Neckar i 1920-årene
“Sverdmøllen” og dammen i Neckar i 1920-årene


Barndom – ungdom

1893  Født i den sydtyske byen Ober-Esslingen, Württemberg. Foreldre var finmekanikeren August Nesch og Emilie Langbein, datter av en møller. Gutten døpt Rudolf Emil.
 
1897  Broren Otto blir født
 
1900  August Nesch ansatt som verksmester ved en ullvarefabrikk i Heidenheim. Emil Rudolf begynner på skolen.
 
1902  Brødrene får fiolin og spiller i skoleorkestret.
 
1907  I lære som dekorasjonsmaler. Søsteren Hildegard blir født.
 
1909  Etter avbrutte studier ved Kunst- og Håndverksskolen i Stuttgart blir han volontør hos en malermester i Stuttgart.
 
1912  Svennebrev som dekorasjonsmaler. Flytter til Dresden, opptatt på Kunstakademiet.
 
1914  Forlater Akademiet. Arbeider som malersvenn, som portrett- og landskapsmaler for å skaffe penger til studier i Italia, hvor han oppholder seg til krigsutbruddet i august.

neste >


Ansvarlig for siden : &