Biografi    Kunstneren    Muséer    Litteratur    Nyheter    Lenker    

Fred
Fred
1935-36
1000x2610
Foto: Øystein Thorvaldsen

Kurtise
Kurtise
1939
400x590
Foto: Jacques Lathion, Nasjonalgalleriet Oslo

Sildefisket
Sildefisket
1938
6 stk 600x420
Foto: Jacques Lathion, Nasjonalgalleriet Oslo


Flyktning i Norge

1934   De 20 svart-hvitt metalltrykkene i serien Sne ferdig i mars-april og utstilt hos Commeter i Hamburg. Utstillingen stengt av politiet, senere gjenåpnet av byens nye regjerende borgermester C.V.Krogmann, en venn av Nesch fra første verdenskrig. De første materialbilder: Babylonsk dobbeltløve og Liggende kvinne, begge utformet som store trykkplater i sink med påloddete metalltråder.
 
1935  Fullfører det tredelte materialbilde Musikk. Flytter til Villa Grønsund på Nesøya.
 
1936  Materialbildet Fred med motiv fra Østfronten1915 representerer med sine høye relieffer og abstraherte figurer et nytt trinn i utviklingen av materialbildene. Serie på 21 metalltrykk fra Lofotfisket. Tildelt Carnegies heltemedalje etter å ha reddet en gutt fra å drukne.
 
1937  10 metalltrykk til dikt av Henrik Rytter. Kunstneraksjon for å hindre at Nesch blir utvist. Politirazzia i hans atelier etter grunnløs mistanke om falskmyntneri.
 
1938  Første utstilling av materialbilder, i Kunstnerforbundet, Oslo. Etter vårsildfisket utenfor Måløy lager han det seksdelte metalltrykket Sildefiske. Av økonomiske grunner planlegger han å returnere til Tyskland, men får hjelp av Rolf Stenersen og blir i Norge.
 
1939  Badescener, en serie på 18 metalltrykk i farger.

<forrige      neste>


Ansvarlig for siden : &